izaberite mudro

Toplotna pumpa male snage

Za određivanje snage toplotne pumpe,
imamo dva kriterijuma:
toplotne gubitke objekta i
način distribucije toplote po objektu.

pronađite toplotnu pumpu
za svoj objekat

Toplotna pumpa izbor
Proracun za izbor toplotne pumpe

GUBICI

okvirna procena
Toplotna pumpa - grejna tela

GREJNA TELA

odabir
Toplotna pumpa, voda - voda

TOPLOTNA PUMPA

odabir

gubici

odvojite 1 minut i odredite gubitke vašeg objekta

Fasada

Stolarija

Krov

Izolacija objekta - jeftinije grejanje

grejna tela

izaberite grejni sistem vašeg objekta
Toplotna pumpa - Grejna tela

toplotna pumpa

unesite površinu vašeg objekta
 m²
Gubici Vašeg objekta su veći od 100W/m². Sistemi grejanja pomoću toplotne pumpe su niskotemperaturni sistemi. Za gubitke koji su veći od 100W/m² oni prestaju da budu efikasni i ekonomski isplativi. Naša preporuka je da obavite sve neophodne intervencije na objektu i smanjite gubitke, pa tek onda razmotrite nabavku toplotne pumpe kao ekonomičnog i dugoročnog rešenja za grejanje Vašeg prostora.
Izbor toplotne pumpe
Toplotne pumpe, toplina

UŠTEDA

Štedim, ali koliko?
Pouzdane toplotne pumpe, najjeftinije grejanje

SIGURNOST

vaša sigurnost je u našim rukama...
Komfor, grejanje toplotnom pumpom, grejanje na struju

KOMFOR

sreća je ne razmišljati o idućoj grejnoj sezoni...

Štedim, ali koliko?

Primer proračuna uštede na objektu površine 200m²

Potrebna količina energije za grejanje:

za dobro izolovan objekat sa 10cm debelom izolacijom, dobro izolovanim
krovom (25cm) i stolarijom Al/PVC gubitak je 40-60W/m²
200m² x 60W/m² = 12kW

Odabir toplotne pumpe:

sistem radijatora - radna temperatura 50°C - COP 3.5
sistem F/C - radna temperatura 42°C - COP 4
podno grejanje - radna temperatrua 35°C - COP 5

ako se objekat greje/hladi pomoću Fan Coilova (F/C),
onda je potrebna snaga toplotne pumpe: 12kW / 4 = 3kW

Mesečna potrošnja:

Ukupna potrošnja struje u tom slučaju je:
3kW x 18h x 30dana = 1620 kWh;
cena utrošenih 1620kWh je 11.000 RSD**
računato s crvenom, plavom i zelenom tarifom

**Trenutna cena daljinskog grejanja u Beogradu, koje nudi komfor toplotne pumpe je 119,0 RSD/m² tj. 23.900 RSD mesečno, 12 meseci u godini.

pogledajte ovde naš
Vodič za vlasnike kuća

Sigurnost

vaša sigurnost je u našim rukama...

Rad sistema je pod budinim okom servisne službe. Za nas ne postoje nepredviđene okolnosti, svi problemi se rešavaju i pre nego što saznate za njih.

Sigurnost pri izboru toplotne pumpe

Komfor

sreća je ne razmišljati o idućoj grejnoj sezoni...

Upotreba toplotne pumpe u Vašem domu donosi poseban kvalitet života koji je do sada bio svojstven samo ekskluzivnim poslovnim prostorima i hotelima. Prijatna temperatura koja se održava i reguliše tokom čitave godine omogućava Vam da uživate u svom domu, a da Vam brige o potrošnji energije budu na poslednjem mestu.

Pametan izbor, toplotne pumpe, najjeftinije grejanje

savršena ravnoteža

Ugradnja toplotne pumpe je inženjerski poduhvat u kome svi elementi moraju biti u savršenoj ravnoteži.
AEGEA Vam nudi rešenja ključ u ruke, sa obezbeđenjem izvora, toplotne pumpe i sistema za distribuciju energije u objektu.

saznajte više o elementima
sistema koje nudimo

Projektovanje sistema grejanja toplotnom pumpom
Toplotne pumpe, voda-voda, sonde

IZVOR

detaljnije
Podno grejanje, radijatori, fan coil

DISTRIBUCIJA ENERGIJE
PO OBJEKTU

Toplotna pumpa

TOPLOTNA PUMPA

princip rada

izvor energije

toplotne pumpe koriste akumuliranu energiju zemlje
sistemi voda-voda Kod sistema voda-voda, energija zemlje se preuzima od podzemne vode. Podzemna voda se crpi pomoću potapajućih pumpi i nakon oduzimanja energije vraća u zemljište. Povratak vode u zemljište je jedan jako zahtevan i rizičan proces u kome moraju da se uravnoteže priliv i povratak vode. Bunari za povrat vode moraju biti blindirani i odgovarajućeg kapaciteta.
sistemi sa geotermalnim sondama Sonde su izmenjivači toplote položeni u zemljište kroz koje prolazi rasolina i preuzima toplotu od okolnog tla. Različita tla imaju različita svojstva u pogledu toplotnog kapaciteta. Najkritičniji element kod sistema s geotermalnim sondama je dimenzionisanje sistema. Sistemi sa sondama su izuzetno pouzdani i dugotrajni, ali manje izdašni u odnosu na vodene sisteme i značajno su skuplji.
Sistem voda-voda, geotermalne sonde

distribucija energije po objektu

Radijatori Najjeftiniji sistem distribucije toplote po objektu. Zahtevaju više temperature vode koja ulazi u sistem i samim tim smanjuje efikasnost celog sistema. Kod sistema s radijatorima nije moguće hladjenje. Pre ugradnje toplotne pumpe obavezno proveriti kapacitet radijatora.
Fan Coil-ovi Fan coil-ovi (ventilator konvektori) omogućavaju grejanje i hlađenje objekta. Omogućavaju znatno bolju efikasnost sistema grejanja zbog nižih temperatura na kojima mogu da rade. Obavezno postavljanje cevovoda za odvod kondenza.
Podno/zidno Podno/zidni razvod omogućava najefikasnije grejanje objekta. Hlađenje nije efikasno kao kod sistema s Fan coil-ovima, ali moze da spusti temperaturu prostora za par stepeni. Obavezno voditi računa o teperaturi površine poda koja ne sme da pređe 27°C.

kako radi?

Toplotna pumpa je uređaj koji prenosi energiju s tela koje ima nižu temperaturu (izvor) na telo koje ima višu (objekat) i za taj rad koristi električnu energiju. Za ovaj prenos koristi termodinamički ciklus koji je šematski prikazan. Bilans energije sa leve i desne strane je uvek jednak.
1kW energije uložen u pokretanje ovog ciklusa omogućava prenošenje 4 - 6kW toplotne energije.

Pređite mišem preko grafikona za detaljniji opis.