Za sva pitanja i nedoumice stojimo vam na raspolaganju. Vasa Aegea.

Aegea toplotne pumpe - Zastita zivotne sredine

Zaštita životne sredine

Upotrebom obnovljivih izvora energije uz pomoć toplotnih pumpi se smanjuje upotreba konvencionalnih goriva i do 75%. Zamenom sistema za grejanje na čvrsta goriva sistemom sa toplotnom pumpom se dobija grejanje i hlađenje po ceni grejanja fosilnim gorivima, a emisija CO2 u atmosferu se značajno smanjuje. Isto tako, zamenom sistema za grejanje na elektro kotao se

dobija četiri puta manja potrošnja električne energije, a samim tim i manja emisija štetnih gasova u atmosferu. Upotrebom podzemnih voda u toplotnim pumpama se ne utiče na njihov kvalitet, a sva upotrebljena voda se vraća u podzemlje tako da se ne utiče ni na njihovu količinu. Kompanija AEGEA je posvećena zaštiti prirodnih resursa i njihovoj smanjenoj i racionalnoj upotrebi.

Zastita zivotne sredine